28 Ağustos 2015 Cuma

Teknik Tasarım Kursu

Grafikerlik veya Teknik Tasarım Kursu 

Kayseride teknik tasarım kursu alabileceğiniz en iyi adrestesiniz.
Teknik Resim olarak da bilinen Kursumuz siz değerli öğrencilerimize pratik bilgilerle ve püf noktalarıyla doğru bilgiye en kısa yoldan ulaşmanızı sağlayacaktır.

MEB'de Teknoloji Tasarım Kursu

  adı altında verilen bilgilerin çok daha fazla detaylı ve örnekleriyle anlatımlarının yer aldığı kursumuz. Sizleri Piyasada iş gücü oluşturmanızı ve rakiplerinizle yarışmanızı sağlayacaktır.

Uygulama Esasları olarak MEB'de Şu şekilde yer almaktadır:

TEKNOLOJİ VE TASARIM KURSLARININ UYGULAMA ESASLARI

1-Teknoloji  ve  TasarımKursları  ilgi  (a)  yönetmelik  kapsamında  mahalli  olarak il merkezlerinde veya gerekli görüldüğünde ilçe merkezlerinde düzenlenecektir.
2-Daha önce 90 Saatlik Teknoloji  ve Tasarım Kursuna katılanlar  bu kurslardan muaf olacaklardır.Daha az süreli olan kurslar için muafiyet ve tamamlama uygulanmayacaktır.
3-Kursiyerlere  gerekli duyurular görev  yaptıkları il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
4-Kursiyerlerin konaklama ve sosyal  ihtiyaçlarının karşılanmasına  yönelik hazırlıklar ve planlama eğitimin yapıldığı il milli eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
5-EK-4  ve  EK-6’da belirtilen katılımcı listelerine herhangi bir eklenti yapılmayacak, görev yerleri değişen katılımcılar için yeni görev adresleri esas alınacaktır.Belirtilen çerçevede ataması yapılıp listede ismi olmayanöğretmenleriçin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile koordine yapılacaktır.
6-a)Faaliyetin açılabilmesi için en az 5katılımcının olması gerekecektir.b)Katılımcılar yolluk-yevmiye talebinde bulunmamayı yazılı taahhüt etmeleri durumunda eğitimin yapılacağı bir başka ilde de eğitime katılabileceklerdir.c)Söz konusu organize il milli eğitim müdürlüklerince karşılıklı yazışma ile yapılacak, ancak kurs açılacak ildeki katılımcı sayısı 5’inaltına düşürülmeyecektir.d)Katılımcıların tamamı başka bir ilde kursa katılmayı talep ettiğinde ve katılımcıların kabulü iller  arası  karşılıklı  mutabakatla  kesinleştiğinde,o  ilde  katılımcı  sayısı sıfırlandığındanil  bazında  kurs  açılmayacaktır.Bu  durum  Öğretmen  Yetiştirme  ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.e)Katılımcılar  için  gerekli  izin  işlemleri  katılımcıların  görevli  oldukları  valiliklerce yapılacaktır.
7-Eğitim  görevlileri  öncelikle  alanında  üniversite  akademik  personeli,  lisansüstü  eğitim görenlerden ve/veya alan uzmanlarından seçilecektir.
8-Kursiyer sayısının yetersiz olması nedeniyle görevli olduğu ilde kurs açılmayan katılımcılar ilgili milli eğitim müdürlüklerinin mutabakatıile (kurs yapılan) istedikleri ilde eğitime katılabileceklerdir.
9-EK-2 Eğitim Programındaki uygulamalı dersler de dikkate alınarakalt yapısı buna uygun eğitim merkezleri belirlenecektir.
10-Sınıf mevcutları yaklaşık 30’ar kişilik gruplar halinde belirlenecektir.11-Kursa  katılıp  başarısız  olan  katılımcılar  içinilgi  (a)  yönetmeliğin  36.  maddesi uygulanacaktır

Etkinliğin Amaçları

1.Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programının temel ilkeleri ve vizyonunu bilir.
2.Teknoloji, tasarım, hayal gücü, yaratıcılık kavramlarının önemini bilir.
3.Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programının yapısını kavrar.
4.Teknoloji ve Tasarım dersinin genel eğitimdeki yeri ve diğer disiplinlerle ilişkisini bilir.
5.Teknoloji ve Tasarım dersinin uygulama esaslarını bilir.
6.Tasarım süreçlerini bilir.
7.Düzen kuşağının temel anlayışı ve yapısını, odak noktalarını bilir sınıf içi uygulamaları yapar.
8.Kurgu kuşağının temel anlayışı ve yapısını, odak noktalarını bilir sınıf içi uygulamaları yapar.
9.Yapım kuşağının temel anlayışı ve yapısını, odak noktalarını bilir   sınıf içi uygulamaları yapar.
10.Tasarım ve buluş hikâyelerini, bilim insanlarının hayatlarından kesitleri ve yaratıcı düşünceyi geliştiren yöntem ve teknikleri kullanır.
11.Öğrenci Etkinliklerini sergiler ve Bilim Şenliklerine katılımı sağlar.
12.Patent başvurusu hazırlamayı bilir.
13.Faydalı model başvurusu hazırlamayı bilir.
14.İnovasyon çeşitlerini  uygular.
15.Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini bilir tasarımlarda kullanır.
16.Geri dönüşüm önemini bilir tasarımlarda kullanır.